Od teraz nie trzeba mieć pozwolenia na budowę przy budowie instalacji fotowoltaicznej do 150kW

17 sierpnia 2023 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o OZE, która ma usprawnić rozwój tego sektora w naszym kraju. Nowelizacja dotyczy m.in. budowy elektrowni fotowoltaicznych do 150 kW bez wymogu uzyskania pozwolenia.

 

Ważną informacją jest także to, że nowe przepisy dotyczyć będą również pomp ciepła i wolnostojących kolektorów słonecznych które zostały wymienione w ustawie Prawo budowlane w art. 29. Dodatkowo wszystkie sprawy dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę, które zostały dotychczas rozpoczęte i niezakończone – umorzone.

Należy pamiętać, że instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 6,5 kW nadal trzeba zgłosić do Państwowej Straży Pożarnej!

Dla kogo zmiany będą najkorzystniejsze?

 

Na zmianach najbardziej skorzystają przedsiębiorstwa, które chcą zainwestować w instalację fotowoltaiczną np. na dachu hali produkcyjnej, centrum logistycznym lub gruncie obok obiektów.

Proces budowy instalacji fotowoltaicznej do 150 kWp

 

 1. Pierwszym krokiem jest uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli w miejscu planowanej inwestycji takowy nie obowiązuje, należy uzyskać warunki zabudowy (dokument określający możliwość zabudowy i zagospodarowania). Decyzję otrzymasz w ciągu:
 • 21 dni – jeśli dotyczy wolno stojącego, maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
 • 90 dni – w pozostałych przypadkach.
 1. Kolejno należy uzyskać warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej od Operatora, do którego przynależy sieć znajdująca się na obszarze kraju, gdzie planowana jest budowa instalacji. W zależności od operatora czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia to około 30 dni.
 2. Trzecim ważnym krokiem jest uzgodnienie dokumentacji wykonawczej instalacji fotowoltaicznej, telemechaniki, automatyki, elektroenergetycznej aparatury zabezpieczeniowej, i Instrukcji Współpracy Ruchowej, która definiuje zasady kooperacji podmiotu korzystającego z energii elektrycznej (Odbiorcy) z Operatorem sieci.
 3. Po przejściu tych kroków można rozpocząć budowę instalacji fotowoltaicznej w miejscu inwestycji.
 4. Następnie należy przeprowadzić odbiór u Operatora Sieci Dystrybucyjnej i upewnić się czy została ona wykonana zgodnie z kodeksami sieciowymi NC RfG i wszelkimi innymi normami. Czas trwania procesu to około 3 miesiące.
 5. Ostatnim krokiem jest wpisanie firmy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji prowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. Prezes URE dokona wpisu w trakcie 21 dni od daty wniesienia wniosku, jeśli nie będzie potrzeby naniesienia poprawek.

Proces ustawy po nowelizacji nie uwzględnia wymogów i procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem Pozwolenia na budowę oraz niezbędnych do jego zrealizowania działań i terminów.

Ceny energii

 

W ostatnim okresie wszyscy odczuliśmy ogromne wzrosty rachunków za prąd. Zwłaszcza przedsiębiorstwa, które w swej branży wykorzystują dużo energii doświadczyły negatywnych zmian. Ponieważ energia elektryczna jest potrzebna do funkcjonowania każdego biznesu, powinniśmy być gotowi na kolejne podwyżki cen. Fotowoltaika to rozwiązanie dla większości problemów z płatnościami za prąd, ponieważ jest w stanie wyprodukować darmową energię z promieni słonecznych.

Pozytywy płynące z posiadania instalacji fotowoltaicznej:

 • Produkcja darmowego prądu na własny użytek,
 • Niezależność od podwyżek cen,
 • Budowa wizerunku firmy zaangażowanej w ochronę środowiska,

 

Jakie jeszcze wpływy będzie mieć nowelizacja ustawy?

 

 • Aktualizacja regulacji dotyczących ciepłownictwa i chłodnictwa,
 • Wprowadzenie pojęcia „Prosument lokatorski” – nowa forma rozliczenia dla części wspólnych budynku wielolokalowego zakładająca możliwość zmiany formy otrzymywanego wynagrodzenia za energię. Wartość energii będzie określana na podstawie miesięcznej rynkowej ceny za energię. Natomiast opłaty (także opłaty dystrybucyjne zmienne) będą istniały tak samo jak w przypadku prosumentów indywidualnych.
 • Nowa definicja hybrydowych instalacji OZE,
 • Umożliwienie cable pooling, którego celem jest wykorzystanie całego potencjału punktu przyłączeniowego. Z definicji jest to współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej, co niesie za sobą wiele korzyści. Inwestorzy będą mieli możliwość obniżenia kosztów inwestycji oraz szybszego i efektywniejszego przyłączenia instalacji do sieci.
 • Określenie zasad umów PPA,
 • Wprowadzenie ułatwień dla funkcjonowania klastrów energii,
 • Zapewnienie wsparcia operacyjnego dla instalacji OZE i ich modernizacji,
 • Ustanowienie Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK) ds. odnawialnych źródeł energii.

Aktualizacja ustawy o OZE świetnie pasuje do Dyrektywy RED II, która została przyjęta przez Polskę 20 lutego 2020 r. Celem dyrektywy jest zwiększenie zaangażowania  w rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym kraju.

Jeśli chcesz zadbać o przyszłość swojej firmy i być spokojnym, że rosnące ceny energii nie wpłyną na jej przyszłość skontaktuj się z nami! Chętnie odpowiemy na wszelkie oraz przeprowadzimy darmowy audyt zakończony przygotowaniem niezobowiązującej oferty na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która pomoże Ci wygenerować oszczędności w Twojej firmie.

Scroll to Top