Podatek od ogrzewania gazem i węglem!

Gospodarstwa domowe, które do ogrzewania wykorzystują węgiel lub gaz będą zmuszone płacić podatek. Unia Europejska zatwierdziła opłaty za emisję dwutlenku węgla oraz system ETS 2. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2027r.

Nowy system handlu emisjami (ETS 2) zostaje rozszerzony na budynki, również mieszkalne oraz transport drogowy. Ceny energii produkowanej z paliw kopalnianych pójdą w górę, a to prowadzi do uiszczania wyższych opłat przez odbiorców.

Co to system ETS?

EU ETS to unijny system handlu uprawnieniami do emisji. Wprowadzony został w roku 2005, a jego głównym celem ma być sfinansowanie redukcji emisji CO₂ do atmosfery, jak i poprawa efektywności energetycznej oraz rozbudowa energetyki opartej na alternatywnych źródłach energii do tych wydobywanych z kopalni.

Dyrektywa ta jest głównym reprezentantem polityki Unii Europejskiej na rzecz walki z ochroną klimatu i podstawowym narzędziem w działaniach na rzecz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez uwzględnienie kosztu emisji CO₂ w produkcji energii oraz wyrobów przemysłowych.

Cena praw na ten moment to koszt 100 euro za tonę dwutlenku węgla.

 

ETS 2 od 1 stycznia 2027 roku

W 2021 roku Parlament Europejski ustalił, że ETS 2 będzie się stopniowo rozszerzał o kolejne grupy emitentów CO₂ i z początkiem roku 2027 obejmie on także transport jak i budownictwo (również mieszkalne).

Na ten moment nie wiadomo ile wyniesie podatek od ogrzewania. Krążą głosy, że tona CO₂ będzie kosztować 45 euro. Zakłada się, że średnie gospodarstwo domowe wytwarza w ciągu roku ok. 6 ton, a więc 270 euro, czyli ok. 1200 zł rocznie. ETS 2 wpłynie na cenę, jaką będziemy płacić za surowiec. Jednostki uprawnień będą doliczane do ceny paliwa co oznacza wzrost cen gazu.

Jeśli ogrzewasz dom gazem lub węglem najkorzystniejszą decyzją będzie wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne do roku 2027.

Unia pomoże finansowo w wymianie źródeł ciepła

W Krajowym Planie Odbudowy są środki na pomoc finansową dla inwestorów chętnych na wymianę emisyjnych źródeł ciepła. Dodatkowo mamy jeszcze krajowe środki z programu Czyste Powietrze. Mamy więc czas oraz środki na przygotowanie się do nowych postanowień ETS 2. Dzięki wymianie źródeł ciepła na mniej emisyjne możemy ominąć podatek oraz przyczynić się do poprawy powietrza i zmniejszyć poziom  smogu.

Alternatywnym źródłem energii są pompy ciepła, które cieszą się coraz większą popularnością w domach jednorodzinnych. Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które liczą na oszczędną eksploatację i chcą uniknąć wydatków na paliwo do tradycyjnych kotłów grzewczych.

Scroll to Top