Nowa dyrektywa dotycząca zakazu kotłów gazowych

W grudniu 2023 roku Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie istotnej zmiany tzw. Dyrektywy budynkowej. Kluczowym aspektem tego porozumienia jest całkowite wyeliminowanie wykorzystania paliw kopalnych w domach. Czy to oznacza zakaz stosowania gazu do ogrzewania w Polsce?

 

Dyrektywa Budynkowa

 

W ramach dyrektywy budynkowej wprowadzono zakaz budowania instalacji grzewczych opartych na paliwach kopalnych w nowo wznoszonych budynkach. Dodatkowo, dyrektywa nakłada obowiązek termomodernizacji istniejących nieruchomości, dążąc do redukcji emisji cieplarnianych z sektora budowlanego. Państwa członkowskie UE muszą opracować spersonalizowane plany narodowe, mające na celu zmniejszenie średniego zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o 16% do 2030 roku, oraz o 20-22% do 2035 roku. Decyzja dotycząca objęcia konkretnych budynków tymi planami i podjęcia odpowiednich środków należy do suwerennych władz krajowych. Aby osiągnąć te cele, państwa UE muszą także zapewnić odpowiednie finansowanie, zachęcając do modernizacji, zwłaszcza osób w trudnej sytuacji finansowej oraz właścicieli budynków o najniższych parametrach energetycznych.

 

Od kiedy będzie obowiązywał zakaz?

 

Nowa dyrektywa wprowadza standard zeroemisyjności dla nowo budowanych budynków. Od 2028 roku, zakaz instalacji kotłów na paliwa kopalne dotyczyć będzie nieruchomości publicznych, a od 2030 roku, także prywatnych. Wraz z postępem technologicznym, budynki prywatne będą zobowiązane do wyposażenia się w instalacje fotowoltaiczne. Istniejące obiekty użyteczności publicznej będą stopniowo wyposażane w takie instalacje od 2027 roku. Przepisy uwzględniają różne terminy wdrożenia w zależności od typu i rozmiaru budynku. Dodatkowo, do 2040 roku wszystkie budynki w UE, niezależnie od daty powstania, będą musiały zrezygnować z ogrzewania gazowego.

Co z dotacją na wymianę kotłów gazowych?

 

Zgodnie z obecnymi przepisami UE, dotacje na wymianę tradycyjnych kotłów na piece gazowe będą dostępne tylko do końca 2024 roku. Po 1 stycznia 2025 roku państwa członkowskie nie będą już mogły przyznawać wsparcia dla systemów ogrzewania wyłącznie gazem, chyba że będą one wspomagane przez inne źródła ciepła. Istniejące programy dotacyjne prawdopodobnie zostaną dostosowane do nowych przepisów, co oznacza, że 2024 rok może być ostatnim, gdy można otrzymać wsparcie na kocioł gazowy, jeśli nie będzie on pracować z użyciem odnawialnych źródeł energii.

 

Jakie są rozwiązania?

 

Pompy ciepła stają się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych opartych na paliwach kopalnych z powodu coraz surowszych przepisów dotyczących efektywności energetycznej w budynkach. Działają one na zasadzie wykorzystania energii z otoczenia do ogrzewania pomieszczeń i dostarczania ciepłej wody użytkowej, co jest zgodne z proekologiczną polityką UE. Pompy ciepła są odpowiednie zarówno dla nowych, jak i istniejących budynków, oferując wysoki komfort termiczny przy minimalnym wpływie na środowisko. Dodatkowo, wybierając pompę ciepła, można skorzystać z różnych form dotacji i programów dofinansowania, takich jak popularny program „Czyste Powietrze”, który wspiera wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe.

Scroll to Top