Stabilne źródło energii elektrycznej, czyli Spółdzielnia Energetyczna

Przesadnie wysokie rachunki za energię elektryczną i gaz, oraz powietrze nasycone smogiem – to niepokojące oznaki nadchodzącej zimy. Alternatywą dla takiego scenariusza są lokalne inicjatywy, takie jak wspólne tworzenie lokalnych społeczności energetycznych.

 

Czym jest spółdzielnia energetyczna?

 

To zrzeszenie umożliwiające obywatelom, przedsiębiorstwom lub innym podmiotom łączenie się w niezależne grupy wytwarzające energię na własne potrzeby. Wspólnoty energetyczne zapewniają nie tylko oszczędność pieniędzy dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, ale także bezpieczeństwo. Podmioty tworzące takie wspólnoty, jak spółdzielnie energetyczne, mają zapewniony stały dostęp do źródła energii, które częściowo lub całkowicie pokrywa ich zapotrzebowanie, eliminując ryzyko gwałtownych wzrostów cen.

Działając wspólnie, członkowie spółdzielni mogą inwestować w odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne czy turbiny wiatrowe, oraz rozwijać infrastrukturę energetyczną, aby zapewnić członkom dostęp do czystej i ekonomicznej energii. Dzięki tej formie współpracy, spółdzielnie energetyczne promują zrównoważony rozwój, niezależność energetyczną oraz dbałość o środowisko naturalne.

Kto tworzy spółdzielnię?

 

Spółdzielnie energetyczne mogą być zakładane jedynie przez społeczności z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich. Warunek ten ma na celu wspieranie terenów, które mogą szczególnie efektywnie wykorzystać swoje zasoby do produkcji czystej energii. Dodatkowo, te obszary często stają się miejscem budowy farm fotowoltaicznych, będących obecnie najczęstszymi źródłami energii odnawialnej.

Korzyści wynikające z bycia członkiem spółdzielni

 

Wspólnoty, takie jak spółdzielnie energetyczne, wytwarzają energię tylko dla własnych potrzeb, nie sprzedając jej poza wspólnotą. Przynoszą jednak liczne korzyści, w tym atrakcyjne ceny energii elektrycznej, tanie ogrzewanie i ładowanie pojazdów elektrycznych. Oprócz korzyści materialnych, spółdzielnie wspierają integrację społeczną i lepsze relacje wśród lokalnej społeczności, promując świadomość wspólnych interesów i wzajemnego wsparcia. Mogą być tworzone przez różne podmioty, np. gminy, szkoły, urzędy czy deweloperów nieruchomości.

Jakie potrzeby może spełnić uczestnictwo w spółdzielni energetycznej?

 

Bycie członkiem spółdzielni energetycznej może odpowiadać na różnorodne potrzeby. Na przykład, dla gminy, która musi dostarczyć energię do wielu swoich obiektów rozlokowanych na całym obszarze gminy, udział w spółdzielni może zapewnić tanie źródło energii odnawialnej. Jeśli gmina ma własne jednostki wytwórcze, takie jak panele fotowoltaiczne na dachach budynków, może zwiększyć autokonsumpcję energii, korzystając z czystej energii ze spółdzielni. Dla przedsiębiorstwa, korzyścią może być zmniejszenie śladu węglowego ich produktów poprzez wykorzystanie czystej energii z spółdzielni. W dzisiejszych czasach jest to coraz ważniejsze dla klientów.

Scroll to Top