Pompy ciepła

Ciepło z powietrza

Dzięki instalacji pompy ciepła w Twoim domu będziesz mógł zapomnieć o takich czynnościach jak rozpalanie w piecu, dokładanie opału lub czyszczenie popielnika. Użytkowanie pompy ciepła jest czyste, oraz ciche. Inteligentny system pozwala na zdalny odczyt danych i sterowanie systemem centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla uzyskania maksymalnego komfortu użytkowania.

Pompy ciepła są również najtańszym sposobem ogrzewania domu oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Pompy, które montujemy mają wysoki współczynnik SCOP ~4,5, co oznacza, że z 1 kWh energii elektrycznej możemy otrzymać aż 4,5 kWh ciepła. Łącząc pompę ciepła z fotowoltaiką ogrzewasz dom bezkosztowo.

Pompa Ciepła

Bezobsługowość

Wymaga jedynie
regulacji

Oszczędność

najtańszy sposób
Ogrzewania

Ekologia

odnawialne
źrodło ciepła

Wysoka sprawność

grzanie nawet przy
-25°C na zewnątrz

Komfort stanie się codziennością

Ciepło bez końca.

Pompa dopasowana do Ciebie

Jak dobieramy moc?

Na podstawie udzielonych nam przez Ciebie informacji dotyczących Twojego domu, wykonujemy audyt energetyczny, który pozwala nam określić przeciętną moc grzewczą, jakiej potrzebuje Twój dom. Dobre pompy ciepła cechuje m.in.: niski spadek mocy grzewczej wraz z obniżaniem się temperatury otoczenia na zewnątrz.

Pompy ciepła, które oferujemy cechują się nie tylko wysokimi współczynnikami SCOP/COP, ale również tym, że pracują w niskich temperaturach. Dobrana przez nas pompa zapewni Ci potrzebne ciepło w temperaturze do -25°C. W naszych instalacjach wykorzystujemy urządzenia marek: Mitsubishi Electric, Panasonic, Vaillant, oraz Bosch.

Wykonujemy szczegółowy audyt

Przedstawiamy wariantową ofertę

Gwarancja na urządzenie 5 lat

Płatność rozłożona na raty

Poznaj odpowiedzi na pytania

FAQ - Pompy Ciepła

Instalacja pomp ciepła powietrze woda jest rozwiązaniem nie tylko ekologicznym ale także opłacalnym. Należy też pamiętać, że koszty paliw kopalnych w najbliższych latach będą wzrastać ze względu na nieodwracalne pomniejszanie się zasobów. Pompy ciepła w ok. 75% bazują na odnawialnych źródłach energii, a tylko w 25% na prądzie rozruchowym. Dla zapewnienia optymalnego komfortu grzewczego oraz niskich kosztów eksploatacji, gwarantujemy Państwu montaż wyłącznie urządzeń o wysokim współczynniku SCOP (stosunek mocy grzewczej względem pobranej energii elektrycznej). Dlatego jesteśmy przekonani, iż dla każdego, kto pragnie ogrzewać swój dom lub firmę za pomocą alternatywnych surowców, jednocześnie stawiając na rozwiązania budżetowe, jako niezawodny wybór jawi się instalacja pomp ciepła powietrze – woda. Jest tak, ponieważ technologia działania pomp ciepła oparta jest na naturalnych procesach fizycznych zachodzących w przyrodzie.

Pompy ciepła powietrze woda zapewniają  możliwość ogrzewania w oparciu o powszechnie zachodzące prawa fizyki, takie jak parowanie i skraplanie właściwego czynnika.  Zaś źródłem ciepła jest dostępne dla każdego i w pełni odnawialne powietrze atmosferyczne. 

Znajdujące się na zewnątrz budynku urządzenie pobiera powietrze poprzez wentylator do parownika. We wnętrzu jednostki znajduje się niezamarzalna czynnik chłodniczy o temperaturze zawsze niższej od temperatury otoczenia. Czynnik w postaci cieczy pobiera ciepło z powietrza. Następnie ciecz przekazuje swoje ciepło czynnikowi chłodniczemu, który zaczyna wrzeć i parować, trafia on dalej
do sprężarki, gdzie ulega sprężeniu pod wpływem działania wysokiego ciśnienia, wtedy to czynnik może znacząco zwiększyć swoją temperaturę. Dzięki podwyższeniu temperatury jest on już gotowy, by pełnić swoją podstawowa funkcję, czyli nagrzewać wodę grzewczą jak i użytkową w systemie grzewczym. Tymczasem sam czynnik po wykonaniu tej czynności poddawany jest schodzeniu przechodząc przez zawór rozprężny. Jego ciśnienie ulega obniżeniu, temperatura spada, a czynnik teraz znów w postaci cieczy powraca do układu chłodniczego i tak cały proces może rozpocząć się ponownie, gdyż podstawowy materiał umożliwiający działanie pompy ciepła jest w pełni odnawialny.

Nie zapominajmy również o ogromnej zalecie pomp ciepła, jaką jest ich całkowita bezobsługowość. Ogrzewanie domu nie wymaga żadnej pracy, nie ma również konieczności obsługi dostaw surowców opałowych.

Istotnym kryterium doboru pomp ciepła jest powierzchnia grzewcza oraz zapotrzebowanie na moc grzewczą,
od której zależeć będzie moc instalowanego urządzenia. Kolejnymi czynnikami doboru właściwych podzespołów jest sposób przekazywania ciepła w pomieszczeniach, to znaczy obecność grzejników, klimakonwektorów lub systemu ogrzewania podłogowego, a także ewentualna obecność innych zainstalowanych źródeł ciepła, tj. kotły gazowe czy olejowe. 

Kolejnym czynnikiem jest decyzja co to wyboru pompy typu split lub monoblok. Systemy typu split obejmują dwa urządzenia: zewnętrzne i wewnętrzne. Na zewnątrz budynku montowany jest system składający się w wentylatora, parownika, sprężarki i zaworu rozprężnego. W tym miejscu następuje –pobór ciepła z powietrza. Wewnętrzna część takiego rozwiązania obejmuje natomiast skraplacz, pompę obiegową centralnego ogrzewania oraz elektryczny podgrzewacz wspomagający. Jednostki połączone są ze sobą za pomocą rur chłodniczych. Jednostkę zewnętrzną za pomocą krążącego w rurach czynnika chłodniczego.

Drugim rozwiązaniem pomp ciepła powietrze-woda są technologie monoblok oparte na jednym urządzeniu zewnętrznym ze sprężarką, wentylatorem, parownikiem, zaworem rozprężnym, elektrycznym podgrzewaczem i pompą obiegową.  W centrali grzewczej ciepło dostarczane jest kolejno do obiegu grzewczego w budynku. Niestety  zimą w sytuacji czasowego zawieszenia dostaw energii elektrycznej uniemożliwiającego działanie pompy ciepła, jednostka zewnętrzna pomp typu monoblok może ulec zamarznięciu. Sytuacja taka najczęściej bywa przyczyną całkowitego wykluczenia możliwości dalszego działania urządzenia.

Tak, jest to możliwe. Odpowiednio dobrana pompa ciepła może ogrzewać dom wyposażony
w grzejniki. Na rynku dostępne są również kaskadowe pompy ciepła, które mogą dostarczyć do instalacji grzewczej temperaturę do 80°C. W przypadku modernizacji instalacji czynnikiem determinującym jest informacja o tym, jaką temperature ma dostarczyć pompa ciepła do Państwa grzejników.

Tak, możliwa jest współpraca pompy ciepła z istniejącym ogrzewaniem, np. kotłem gazowym. Zrozumiałym podejściem inwestorów posiadających inną instalację grzewczą, jest chęć wykorzystania przez nich dotychczasowych rozwiązań jako rezerwowe lub szczytowe. W ten sytuacji pompa montowana jest w połączeniu z istniejącą instalacją, przez większą część sezonu generując ciepło dla domu. Natomiast w szczytowych momentach zapotrzebowania na ciepło, jej praca może zostać wsparta lub zastąpiona innym systemem grzewczym, np. kotłem olejowym lub gazowym.

Tak, współczesne rozwiązania techniczne, pozwalają na to, by pompa ciepła była jedynym źródłem ogrzewania. Wówczas decyzja ta jest istotnym elementem doboru pompy o właściwej mocy grzewczej dla sprostania oczekiwań temperaturowych w Państwa instalacji w trakcie sezonu grzewczego.

Tak, możliwy jest dobór pompy ciepła, która zapewnia także chłodzenie budynku. Jeśli posiadają Państwo ogrzewanie podłogowe, można wykorzystać je do chłodzenia pomieszczeń o kilka stopni względem temperatury otoczenia, bez generowania dodatkowych kosztów instalacyjnych. 

Do zamontowania i rozruchu pompy ciepła potrzebne są dwa do trzech dni.

Tak, możliwe jest rozbudowanie pompy ciepła o dodatkowe obiegi grzewcze i ogrzewanie, np. przydomowych basenów.

Tak, wszystkie instalowane przez nas urządzenia posiadają opcję zdalnego zarządzania poprzez aplikację mobilną. Aplikacja umożliwia między innymi sterowanie temperaturą, np. obniżanie jej w okresach nieobecności w domu. 

Tak, energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne może być wykorzystywana w celu zasilenia pompy ciepła, by z dużą efektywnością przetwarzać energię ze słońca na ciepło w domu. W ten sposób, poza energią pozyskiwaną z powietrza atmosferycznego, pompa ciepła pozyska energię potrzebną na rozruch również z odnawialnego źródła, a ogrzewanie domu stanie się darmowe. Warto również odnotować, iż w momentach szczytowej pracy instalacji fotowoltaicznej podczas silnego promieniowania słonecznego, możliwe jest przekierowanie pozyskiwanej energii słonecznej do pompy ciepła celem nagrzania wody użytkowej. Przez to energia nie będzie musiała być oddawana do sieci elektroenergetycznej z utratą 20%. Więcej na ten temat można przeczytać na naszej stronie internetowej w zakładce instalacja fotowoltaiczna.

W zależności od mocy dostępne są rozwiązania umożliwiające zasilanie pompy ciepła jedną fazą do pewnego poziomu mocy, jak i zasilanie trójfazowe. Elementem decydującym jest fakt, jak została zbudowana instalacja elektryczna w Państwa domu. 

Źródłem hałasu w pompie ciepła jest wentylator i sprężarka. Jednak podzespoły te znajdują się na zewnątrz budynku i nie przedostają się do części mieszkalnej. Ponadto należy odnotować, że podczas pracy przy niskich i średnich obciążeniach, dźwięki są niemal nieodczuwalne. Natomiast elementy montowane wewnątrz domu nie generują w ogóle znaczącego hałasu. 

Aby zapewnić Państwu spokojną i wydajną eksploatację w naszych instalacjach wykorzystujemy podzespoły wyłącznie sprawdzonych producentów.

W zakresie montażu pomp ciepła oferujemy urządzenia firm takich jak: Panasonic, Daikin, Mitsubishi Electric, Stiebel Eltron czy Nibe.

Nasza oferta

Może zainteresuje Cię również . . .

Energia ze słońca

Fotowoltaika

Moduły-PV-Full_Black-Solair-Energy-Poland

Energia bez przerwy

Magazyn Energii

magazyn energii

Elektromobilność

Stacja ładowania

stacja ładowania

Otrzymaj darmową wycenę
- dopasowaną do Twoich potrzeb.

Scroll to Top