1 mld złotych na zielone energie: Program rządowy budzi wiejskie regiony

Z myślą o wsparciu inwestycji w odnawialne źródła energii i magazyny energii na prowincji, rząd 18 stycznia 2023r. ogłosił początek nowego programu „Energia dla wsi”, a budżet oszacował na 1 mld złotych. Okres realizacji programu odbywać się będzie w latach 2022-2030.

Z programu skorzysta:

 

 • Rolnik, czyli osoba fizyczna, jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej lub osoba prawna, która prowadzi gospodarstwo rolne przez co najmniej 12 miesięcy. Gospodarstwo to musi być położone w ramach zabudowy zagrodowej lub działu specjalnego produkcji rolnej,
 • Spółdzielnia energetyczna lub jej członek,
 • Powstająca spółdzielnia energetyczna, czyli spółdzielnia lub spółdzielnia rolników, której działalność polega na wytwarzaniu energii elektrycznej, biogazu lub ciepła przy użyciu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) i wykorzystywaniu jej wyłącznie na własne potrzeby. Taka spółdzielnia powinna złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Dotacje dla rolników będą przyznawane na:

 

 • elektrownię wodną i biogazownię rolniczą o mocy powyżej 10 kW do 1 MW,
 • magazyn energii – pod warunkiem zintegrowania z wyżej wymienionymi systemami.

Dotacje dla spółdzielni będą przyznawane na:

 

 • magazyn energii – pod warunkiem zintegrowania z wyżej wymienionymi systemami,

Jakie są rodzaje wsparcia finansowego?

 

 • pożyczka do 25 mln zł na beneficjenta,
 • dotacje do 20 mln zł na beneficjenta,

Koszty kwalifikowane:

 

 • elektrownie wodne i biogazowe – dotacja do 45% kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczka do 100%,
 • magazyny energii – dotacje do 20% kosztów,

Dla przedsiębiorców dotacja może ulec zwiększeniu:

 

 • o 20 punktów procentowych, gdy beneficjentem jest mikro-przedsiębiorca lub mały przedsiębiorca,
 • o 10 punktów procentowych dla średniego przedsiębiorcy,

Trzeba pamiętać, że wniosek musi zostać złożony zanim jakiekolwiek prace budowlane dojdą do skutku.

Budżet pierwszego naboru wynosi 100 mln zł (do 51,5 mln zł dla zwrotnych form dofinansowania i 48,5 mln zł dla bezzwrotnych). Nabór trwa od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia br. lub do wyczerpania środków.

Wnioski można składać tylko online poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępny na https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Wnioski oceniać będzie się pod kątem kryteriów dostępu, jakościowych i horyzontalnych, co oznacza, że inwestycja musi spełnić wymagania formalne, środowiskowe, techniczne i finansowe, by otrzymać dotację.

Scroll to Top