AgroEnergia: 200 mln złotych dla OZE w Polskim Rolnictwie

Program AgroEnergia wspiera gospodarstwa rolne w projektach z OZE przy użyciu 200 mln złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cel to poprawa środowiska i efektywności energetycznej rolnictwa oraz zwiększenie niezależności energetycznej sektora rolniczego.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 

Program AgroEnergia jest dostępny dla osób, które chcą inwestować w odnawialne źródła energii. Obejmuje to:

  • Osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni od 1 ha do 300 ha, prowadzące osobiście gospodarstwo rolnicze przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku,
  • Osoby prawne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni od 1 ha do 300 ha, prowadzące działalność rolniczą lub usługi rolnicze przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku. Działalność ta musi być zarejestrowana w odpowiednim rejestrze i mieć odpowiedni kod PKD (01.61.Z, 01.62.Z (z wyjątkiem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich i podkuwania koni) oraz 01.63.Z).

Program AgroEnergia podzielono na dwie części:

 

Część I obejmuje inwestycje w źródła energii elektrycznej i cieplnej, takie jak:

 

  • Instalacje fotowoltaiczne o mocy między 10 kW, a 50 kW,
  • Instalacje wiatrowe o mocy między 10 kW, a 50 kW,
  • Pompy ciepła o mocy między 10 kW, a 50 kW, pod warunkiem przeprowadzenia uprzedniego audytu energetycznego, który zaleca zakres działań,
  • Instalacje hybrydowe, takie jak fotowoltaika w połączeniu z pompą ciepła lub elektrownią wiatrową w połączeniu z pompą ciepła. Całkowita moc całej instalacji może przekraczać 50 kW, jednak moc poszczególnych jednostek nie może przekroczyć 50 kW. Realizacja takiego projektu musi być wynikiem audytu energetycznego, który zaleca użycie pompy ciepła.

Część II dotyczy inwestycji w biogazownie rolnicze o mocy do 500 kW oraz elektrownie wodne o mocy do 500 kW.

 

Można również otrzymać wsparcie na instalacje hybrydowe oraz zakup i montaż magazynów energii.

Wsparcie finansowe obejmuje koszty takie jak zakup i montaż instalacji, środki trwałe, materiały, narzędzia, infrastrukturę oraz wynagrodzenie dla ekip budowlanych. Audyt energetyczny i podatek VAT nie są objęte wsparciem.

Należy zwrócić uwagę, że dofinansowanie nie jest dostępne dla projektów polegających na zwiększeniu mocy istniejącej już instalacji ani jej modernizacji. Dodatkowo, projekty rozpoczęte przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie nie kwalifikują się do wsparcia. Instalacja, która jest objęta dofinansowaniem, powinna służyć wyłącznie do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych rolnika.

Budżet programu i finansowanie

 

Budżet programu wynosi 200 mln złotych, z czego 170 mln złotych stanowią bezzwrotne dotacje, a 30 mln złotych to wsparcie zwrotne.

W I części programu dotacje wynoszą do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, pomp ciepła i magazynów energii, w zależności od mocy instalacji.

W II części programu dotacje wynoszą do 50% kosztów kwalifikowanych biogazowni rolniczych i elektrowni wodnych, także w zależności od mocy instalacji.

Dla instalacji hybrydowych przewidziano dodatkowy dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dla magazynów energii, które są częścią projektu, dostępne jest wsparcie w postaci dotacji na poziomie do 20% kosztów kwalifikowanych. Jednak koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Termin składania wniosków i warunki

 

Osoby zainteresowane I częścią programu mają możliwość składania wniosków od 1 października 2021 roku do 30 września 2025 roku lub do momentu wyczerpania dostępnych środków. Natomiast nabór do II część trwa od 20 lipca 2021 roku do 30 września 2022 roku lub do wyczerpania funduszy.

Beneficjenci nie mogą jednocześnie korzystać z programów Mój Prąd lub Czyste Powietrze, ale mogą łączyć wsparcie z ulgą termomodernizacyjną. Projekt inwestycyjny nie może być rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku.

Należy pamiętać, że skorzystanie z ulgi rolnej i programu AgroEnergia nie jest możliwe jednocześnie. Od 2023 roku rolnicy mają również dostęp do programu „Energia na wsi”, który wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich.

Scroll to Top