Bezpieczeństwo pożarowe instalacji fotowoltaicznych – ważna zmiana

Bezpieczeństwo_pożarowe_instalacji_fotowoltaicznych_Solair_Energy_Poland_.png

Minęło już pół roku odkąd z dniem 19.09.2020r roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Budowlane. Przypomnijmy zatem jakie ma to konsekwencje dla inwestorów oraz wykonawców instalacji fotowoltaicznych, a także jak wpływa to na bezpieczeństwo pożarowe.

Nowelizacja ustawy Prawo Budowlane – nowe obowiązki dla wykonawców

 

Do czasu nowelizacji ustawy Prawo Budowlane określało, że dla instalacji fotowoltaicznej o mocy równej lub większej niż 6,5 kWp, powinien zostać uzgodniony projekt budowlany pod względem spełniania wymagań ochrony p.poż. Natomiast sporządzenie projektu budowlanego dla paneli słonecznych jest wymagany dopiero wówczas, kiedy moc instalacji wynosi ponad 50 kWp – krótko mówiąc był to martwy przepis, ponieważ z jednej strony instalacja wymagała uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. p.poż. (przeciwpożarowych), z drugiej natomiast nie można było tego wyegzekwować.

Nieco wyższy koszt – dużo większe bezpieczeństwo

 

Jako rozwiązanie tego problemu, w nowelizacji Prawa Budowlanego zwrot „projekt budowlany” został zamieniony na zwrot „projekt urządzeń”, który obejmuje wszystkie instalacje fotowoltaiczne o mocy wynoszącej 6,5 kWp lub wyższej. Mniejsze instalacje w dalszym ciągu nie wymagają uzgodnień w tym zakresie. Wobec tego od czasu nowelizacji Prawa Budowlanego musimy liczyć się z tym, że koszt instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kWp jest nieco wyższy, ale przekłada się to na zwiększone bezpieczeństwo pożarowe. Wynika to z tego, że aby zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych opartych na inwerterach centralnych konieczne jest zaprojektowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w takiej instalacji oraz uzgodnienie go z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych.

Zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej

 

Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6.5 kWp na obiekcie budowlanym należy zgłosić fakt zakończenia robót wraz z uproszczonym schematem instalacji i lokalizacją kluczowych komponentów, jakimi są moduły fotowoltaiczne, inwerter oraz wyłącznik DC.

W Solair Energy Poland dbamy o najwyższą jakość modułów fotowoltaicznych, inwerterów, ochronników przeciwprzepięciowych oraz połączeń DC poprzez złącza MC4 zawsze tego samego producenta, tak aby Twoja instalacja fotowoltaiczna była bezpieczna i służyła przez długie lata, zapewniając darmowy prąd ze słońca.

 

Scroll to Top