Często zadawane pytania – fotowoltaika i pompa ciepła

Fotowoltaika-Solair-Energy-Poland

W dzisiejszym wpisie na naszym blogu postanowiliśmy opisać kilka zagadnień i pytań zadawanych przez naszych klientów podczas rozmów w trakcie technicznych wizji lokalnych.

I. Instalacje fotowoltaiczne – działanie zimą, wybór modułu

1. Produkcja energii elektrycznej przez moduły fotowoltaiczne w okresie zimowym.

W okresie zimowym dni są krótsze stąd krótszy jest czas, gdy słońce emituje promieniowanie do ziemi, stąd może pojawić się obawa, że produkcja energii elektrycznej przez moduły fotowoltaiczne zimą jest nieopłacalna. Obawa ta jednak nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. Wynika to z faktu, iż na sprawność pracy modułów fotowoltaicznych ma wpływ temperatura otoczenia. Oznacza to, że panele fotowoltaiczne wytwarzają najwięcej energii w chłodne i słoneczne dni, a takie właśnie dni występują w polskie zimy. Budowa instalacji fotowoltaicznych pozwala na jej skuteczną pracę zarówno latem, gdy nasłonecznieni jest duże jak i zimą, gdy okresy docierania promieniowania słonecznego do ziemi są krótsze. Nie należy zatem się obawiać, że system fotowoltaiczny będzie zimą nieużyteczny. W warunkach klimatycznych dla naszego kraju – a szczegółowo rzecz ujmując – regionu, czyli w okolicy miast takich jak Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Włocławek, Ciechocinek, fotowoltaika produkuje energię elektryczną zimą na opłacalnym poziomie.

2. Jaki parametry są najistotniejsze przy wyborze modułu fotowoltaicznego?

Jak wcześniej odnotowano znaczącą kwestią w pracy modułu fotowoltaicznego jest temperatura. Moduły fotowoltaiczne posiadają właściwość nazywaną temperaturowym wskaźnikiem mocy. Wskaźnik ten wyrażony jest w ułamku dziesiętnym, im mniejsza jest to liczba tym lepiej, oznacza to, że panel będzie pracował wydajniej. W ofercie naszej firmy znajdują się wyłącznie moduły o niskim temperaturowym współczynniku mocy, co umożliwia sprawną pracę całej instalacji zarówno latem jak i zimą. Ponadto ważnym parametrem jest również gwarancja, stąd w naszej ofercie znajdują się także moduły fotowoltaiczne o gwarancji liczącej 20 lat. Jest to producencka gwarancja jakości oraz na potencjalne wady ukryte. W tym momencie pragniemy uczulić szanownych klientów, by nie dawali zwieść się zapewnieniom firmy o trzydziestoletnich okresach gwarancji. Radzimy pamiętać, że okres gwarancji producenckiej nie jest zależny od dobrej woli monterów fotowoltaiki, wynika on z postanowień firmy produkującej moduły, więc jeżeli dwie firmy zajmujące się montażem fotowoltaiki informują klienta o innych długościach gwarancji na jeden i ten sam moduł, to z całą pewnością jedna z tych firm poświadcza nieprawdę.Ponadto warto również zaznaczyć, że mocniejszy moduł nie musi być lepszy od modułu o mniejszej mocy. Instalacja fotowoltaiczna montowana w jednakowych warunkach nasłonecznienia, składająca się z modułów fotowoltaicznych o mocy 360 Wp może zapewnić taką samą produkcję energii elektrycznej jak instalacja składająca się z modułów o mocy 450 Wp. Wystarczy tylko dobrać odpowiednią liczbę modułów na dachu lub na gruncie, by wyprodukować taką liczbę energii, aby spełniała kryterium zapotrzebowania energetycznego danego gospodarstwa domowego, uwzględniając kwotę za rachunek za energię elektryczną lub liczbę kilowatogodzin zużywanych w ciągu roku, (widoczne na rewersie rachunku za energię). Sprawność modułu fotowoltaicznego to kolejny parametr ważny przy wyborze paneli. Aby produkcja energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną była opłacalna, sprawność modułów powinna oscylować ok. 19,5%. Warto również zwracać uwagę na wielkość określaną mianem europejskiego współczynnika sprawności. Winien on być nie mniejszy jak 97%.Naturalnie, decydując się na moduły fotowoltaiczne sprzedawane i montowane przez naszą firmę na dachach i gruntach posesji w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu czy Ciechocinku, mogą Państwo w pełni polegać na wiedzy i doświadczeniu naszych specjalistów, którzy skrupulatnie wertują karty katalogowe paneli, nie dopuszczając, by w ofercie znalazły się moduły o parametrach niespełniających wyśrubowanych kryteriów.

II. Pompy ciepła – dodatkowe wyposażenie, moc urządzenia

1. Czy muszę instalować zbiornik buforowy przy zakupie pompy ciepła?

Zdecydowanie zalecamy zakup i montaż zbiornika buforowego przy montażu pompy ciepła, jeśli tylko chcecie Państwo wydłużyć jej żywotność i sprawność, jest to wskazane, zarówno przy montażu pomp typu monoblok jak i split. Jego koszt przy uwzględnieniu wartości całej inwestycji jest naprawdę niewielki i proporcjonalnie niski względem korzyści, jakie przynosi jego montaż, całej instalacji centralnego ogrzewania. Proszę przyjrzeć się pozytywnym efektom wynikającym z montażu zbiornika buforowego.

Zbiornik buforowy stosowany jest po to, aby:

  • pompa ciepła włączała się rzadziej – każde uruchomienie pompy ciepła eksploatuje urządzenie bardziej niż 1h pracy. Im mniej razy powtórzy się proces START/STOP, tym dłuższa żywotność pomp ciepła
  • zapewnić minimalny wymagany dla pompy przepływ wody w obiegu grzewczym, szczególnie ważne jest to w przypadku sterowania termostatami dla danych obiegów;
  • uniknąć dyskomfortu „zimnych grzejników” – podczas niskich temperatur zewnętrznych pompa ciepła wchodzi w tryb DEFROST (odmrażanie), wówczas ciepło potrzebne do roztopienia szronu tworzącego się na wymienniku ciepła zostanie pobrane ze zbiornika buforowego, nie z Państwa pokoju

2. Czy pompa ciepła może współpracować z innym urządzeniem grzewczym np. kotłem gazowym czy piecem na olej?

Tak, istnieje możliwość połączenia pompy ciepła z kotłem gazowym lub piecem na olej. Taki montaż nie wymaga dodatkowej opłaty. Pracownicy naszej firmy posiadający właściwe uprawnienia i certyfikaty do montażu powietrznych pomp ciepła typu monoblok i split, wykonują instalcję w ten sposób, aby po osiągnieciu ustalonej z klientem średniej dobowej temperatury, system automatycznie przełączał się na działanie alternatywnego źródła grzewczego. Dzięki takiemu rozwiązaniu mogą Państwo zdecydować się na montaż pompy ciepła, której wydajność sprosta ogrzewaniu domu do temperatury minus 10 lub minus 15 stopni Celsjusza, a gdy ta spadnie poniżej tego poziomu na dłuższy czas, wtedy załączy się kocioł gazowy lub piec na olej.

3. Jakim kryterium należy kierować się przy doborze mocy pompy ciepła?

Aby wybrać właściwe urządzenie należy wyliczyć zapotrzebowanie energetyczne budynku. W tym celu konieczne jest uwzględnienie parametrów takich jak materiał budowlany użyty do budowy domu, grubość ścian, zastosowane formy ociepleń i dociepleń zarówno dachu, jak i ścian zewnętrznych oraz podłogi, rodzaj stolarki okienno-drzwiowej i oczywiście wymiary nieruchomości. Po uzyskaniu informacji o zapotrzebowaniu energetycznym wiadomo już, jaką moc powinno mieć urządzenie, które ma zapewnić komfort termiczny naszych czterech ścian. Pamiętać należy jednak, że moc pompy ciepła nie jest zagadnieniem jednoznacznym, ponieważ pompy ciepła mają moc inwerterową, co oznacza, że ich moc mierzona w kilo Watach jest różna w zależności od temperatury zewnętrznej oraz temperatury wody krążącej w instalacji.Tu warto zaznaczyć, że pompa ciepła jednego producenta o mocy 7 kW, może różnić się od pompy ciepła innego producenta, który także deklaruje, że moc jego urządzenia to 7 kW. Różnice te będą wynikać z wydajności urządzeń.

Jako że Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław, Grudziądz, Ciechocinek i okolice tych miast, czyli główny teren działalności naszej firmy w sektorze klientów indywidualnych, należą do podstrefy klimatycznej 6b, uznaje się temperaturę minus 20-18°C jako najniższą. Jednak ówczesne zmiany klimatyczne pokazują, że są to dziś temperatury bardzo rzadko odnotowywane. Dlatego jako kryterium przy oferowaniu pompy ciepła dla naszych klientów, przyjęliśmy średnią dobową na poziomie minus 15°C. Jeżeli wyliczenia wskażą, że dla danej nieruchomości potrzeba urządzenia, które przy minus 15°C będzie miało moc 5 kW, wtedy dobieramy taką pompę ciepła, aby jej wydajność przy temperaturze – 15°C oscylowała właśnie wokół 5 kW. Wtedy mamy pewność, że nasi klienci będą mieć komfort termiczny w domach. A co, jeśli przymrozi jeszcze bardziej? Wtedy też nie pozwolimy zmarznąć naszemu klientowi, ponieważ oferujemy wyłącznie urządzenia wyposażone w rezerwowe nagrzewnice elektryczne, grzałki elektryczne, które będą dogrzewać wodę grzewczą w instalacji, w sytuacji wystąpienia średniej dobowej poniżej – 15 °C, czyli wtedy, gdy przez cały dzień będzie na dworze np. minus 20 °C. Należy jednak pamiętać, że w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i innych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego, takie stany pogodowe są bardzo sporadyczne.

Ponadto przy doborze właściwej pompy ciepła, niezbędne jest uwzględnienie rodzaju ogrzewania w domu, to znaczy czy jest ono powierzchniowe: ogrzewanie podłogowe lub ścienne czy też grzejnikowe: wysoko lub nisko temperaturowe albo czy mamy do czynienia z klimakonwektorami. Jest to istotne ze względu na wartość temperatury, jaką zadaje się na źródło grzewcze. Pompa ciepła dedykowana do grzejników wysokotemperaturowych musi podgrzać wodę grzewczą do temperatury ok. 55°C, przeznaczona do grzejników niskotemperaturowych ok. 45°C, zaś pompa grzewcza współpracująca z ogrzewaniem podłogowym wyłącznie do 35 °C, stąd podział na pompy wysoko i nisko temperaturowe. Oba typy urządzeń w wariantach split Oraz monoblok w wersji hydrobox oraz all in one, mogą zostać zamontowane przez naszą firmę klientom z Bydgoszczy, Torunia i okolic. Jeśli nazwy split, monoblok, hydrobox lub biblok oraz all in one i cylinder, brzmią dla Państwa obco, zamieszczamy poniżej krótkie wyjaśnienie.

Pompy ciepła monoblok to urządzenia, które w całości montowane są poza budynkiem. Jednostka zewnętrzna pomp monoblok wyposażona jest w układ chłodniczy z czynnikiem chłodniczym, pompę obiegową, wentylator i skraplacz. Wewnątrz budynku montowana jest instalacja orurowania oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej i zasobnik buforowy.

Pompy ciepła split czyli rozdzielone dzielą się zaś na urządzenia typu hydrobox nazywane także biblok oraz urządzenia all in one określane przez innych producentów jako cylinder.

Pompa ciepła split typu hydrobox/biblok: w tym zestawieniu, jednostka wewnętrzna pompy ciepła typu split, czyli ta część urządzenia, którą instaluje się wewnątrz budynku, wyposażona jest w aparaturę sterującą, pompę obiegową oraz skraplacz (wymiennik ciepła). Natomiast zasobnik ciepłej wody użytkowej montowany jest poza jednostką wewnętrzną, w dedykowanym do tego pomieszczeniu, np. piwnicy czy garażu. Niniejszy pakiet obejmuje też zasobnik buforowy w opcji zbiornika wiszącego na ścianie. Takie rozwiązanie nie wpływa w żadnej mierze na spadek sprawności urządzenia. Ponadto, poza budynkiem znajduje się jednostka zewnętrzna pompy ciepła typu split, składająca się z układu chłodniczego z czynnikiem chłodniczym oraz z wentylatora.

Pompa ciepła split typu cylinder/all in one: w tym zestawieniu, jednostka wewnętrzna pompy ciepła typu split, czyli ta część urządzenia, którą instaluje się wewnątrz budynku, wyposażona jest w aparaturę sterującą, pompę obiegową, skraplacz (wymiennik ciepła) oraz zasobniki. Wewnątrz jednostki wewnętrznej znajduje się zatem zasobnik ciepłej wody użytkowej oraz zasobnik buforowy instalacji. Niniejsze rozwiązanie jest dedykowane dla osób posiadających ograniczoną powierzchnie montażu, ponieważ wszystkie komponenty pompy ciepła montowane w budynku, są zabudowane w jednej jednostce. Takie rozwiązanie nie powoduje ani zwiększenia, ani obniżenia sprawności pracy urządzenia. Ponadto, poza budynkiem znajduje się jednostka zewnętrzna pompy ciepła typu split składająca się z układu chłodniczego z czynnikiem chłodniczym oraz z wentylatora.

Scroll to Top