Panele fotowoltaiczne

instalacje fotowoltaiczne Bydgoszcz

Ekologiczne rozwiązania, takie jak panele słoneczne dla domu stają się coraz powszechniejsze. Właśnie dlatego nasze usługi obejmują również instalacje fotowoltaiczne, pozyskujące energię ze słońca. Zamontowane na dachu budynku panele słoneczne pozwalają otrzymać odpowiednią ilość energii w całym domu pod warunkiem, że system został odpowiednio zaprojektowany. Istotne jest więc, by dopasować panele fotowoltaiczne do swoich potrzeb, w czym pomagamy naszym klientom niemal każdego dnia. Nie tylko dobieramy typ paneli, ale również wykonujemy profesjonalne konstrukcje wsporcze, umożliwiające bezpieczny montaż systemu. Docieramy do klientów z całego województwa kujawsko-pomorskiego, tworzymy instalacje fotowoltaiczne w takich miastach jak Bydgoszcz czy Toruń, ale również w podmiejskich miejscowościach.

Kompleksowa fotowoltaika dla Twojego domu

instalacje fotowoltaiczne bydgoszcz

Nasza praca kończy się w momencie, kiedy fotowoltaika zostanie oficjalnie odebrana przez zakład energetyczny, więc nie muszą się Państwo martwić poszczególnymi etapami projektowania czy montowania. Oferujemy wyłącznie kompleksowe usługi, dzięki którym panele słoneczne szybko zaczną generować energię, niezbędną do codziennego funkcjonowania. Działamy na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Swoje projekty realizowaliśmy między innymi na terenie Bydgoszczy, Torunia. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą także mieszkańców Inowrocławia oraz Włocławka, gdzie pozyskiwanie energii ze źródeł naturalnych, takich jak fotowoltaika, może znacznie wpłynąć na środowisko.

Panele słoneczne – jak to działa?

instalacje fotowoltaiczne Toruń

Panele fotowoltaiczne pozwalają na pozyskiwanie energii elektrycznej, wykorzystując w tym celu promieniowanie słoneczne. Proces wytwarzania energii elektrycznej jest etapowy. Panele słoneczne stworzone są z ogniw, w których zachodzi zjawisko fotowoltaiczne, przekształcające energię słoneczną w prąd stały. Następnie prąd stały wytworzony przez panele fotowoltaiczne zostaje przekształcony w falownikach na prąd zmienny, odpowiadający temu, co można spotkać w domowych gniazdkach. Dzięki temu instalacje fotowoltaiczne doskonale współpracują z urządzeniami grzewczymi zasilanymi energią elektryczną, jak na przykład pompa ciepła.

Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Obecnie prosty okres zwrotu kosztów montażu paneli fotowoltaicznych, w zależności od uwarunkowań dachu – jego ekspozycji na promieniowanie słoneczne oraz typu paneli, wynosi od 6 do 9 lat. Należy jednak pamiętać o pewnych czynnikach, które w przyszłości mogą jeszcze bardziej skrócić ten okres. Czynnikiem tymi jest rosnąca cena energii elektrycznej. Wszystko to razem oznacza, iż zamontowana przez nas dziś instalacja, może zwrócić się jeszcze szybciej niż po upływie dziś zakładanego okresu. 

Instalacja paneli fotowoltaicznych jest ekologicznym wyborem, ponieważ ich montaż pozwala pozyskiwać energię elektryczną za sprawą w pełni odnawialnego źródła, jakim jest potencjał energetyczny słońca. Panele fotowoltaiczne wykonane są z materiałów nieszkodliwych dla środowiska i nie stanowią źródła hałasu. Ponadto w przypadku montażu na dachu budynku, nie ma potrzeby pozyskiwania dodatkowego miejsca na instalacje. Promieniowanie słoneczne w oparciu o zjawisko fotowoltaiki umożliwia wytwarzanie energii zaspokajającej potrzeby danego gospodarstwa domowego lub firmy. 

Panele słoneczne dzięki swojej budowie opartej na ogniwach fotowoltaicznych pozwalają cząsteczkom światła wytrącać z atomu elektrony, aby następnie kumulować je w celu wytwarzania energii na użytek odbiorcy.

Ogniwa paneli wykonane są z krzemu lub innego półprzewodnika. Do ogniw dołożone są też inne materiały, np. fosfor który zyskuje ujemny lub dodatni ładunek elektryczny, w ten sposób ładunki oddziałują na siebie wytwarzając pole elektryczne. Następnie w ogniwach paneli słonecznych
na skutek działania pola elektrycznego powstaje prąd stały. Metalowe płytki montowane na bokach paneli gromadzą elektrony oraz przekazują je przewodami w celu wytwarzania energii elektrycznej. Za sprawą falownika czyli inwertera prąd stały zostaje zamieniony na prąd zmienny, którego możemy używać do zasilania sprzętów w danym budynku, do jego oświetlania i ogrzewania np. za pomocą pompy ciepła. 

Tak, jest to możliwe, ponieważ energia w instalacjach fotowoltaicznych jest również produkowana wtedy, gdy na niebie nie widzimy bezpośrednio słońca. W Polsce naświetlenie światłem słonecznym jest najintensywniejsze w sezonie letnim w godzinach 9-15. Jednakże promieniowanie słoneczne jest obecne przez cały rok, także zimą. Dlatego instalacja nie przerywa swojej pracy w pochmurne czy zimowe dni. Panele fotowoltaiczne są w stanie wyprodukować więcej energii, jeśli promieniowanie słoneczne jest silniejsze. Nie należy się jednak obawiać, że nie możemy wykorzystywać jej właśnie w tym momencie, gdy słońce świeci najmocniej. Niewykorzystana  energia, wytworzona w okresach najwyższej wydajności instalacji, trafia bowiem do sieci elektroenergetycznej. Konsumenci mają prawo w ciągu roku, w dowolnym momencie wykorzystać 80% zgromadzonej tam energii, dla instalacji do 10kWp oraz 70% energii dla instalacji do 40kWp.

Panele monokrystaliczne cechuje pojedyncza struktura krystaliczna. Posiadają one jednolity kolor,
a krawędzie ich ogniw są zaokrąglone. Krzem przeznaczony na budowę paneli monokrystalicznych cięty jest symetrycznie i układany bardzo gęsto. Taka kumulacja cząsteczek krzemu umożliwia silne przyciąganie elektronów. Zatem panele monokrystaliczne wyróżniają się wysoką wydajnością, wymagając jednocześnie mniejszej powierzchni do osiągnięcia wysokich uzysków energii. Wysoka jakość krzemu stosowana w panelach monokrystalicznych zapewnia ich trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne.

Różnica między panelami monokrystalicznymi i polikrystalicznymi ma swoje źródło w procesie obróbki krzemu wykorzystywanego do ich budowy. Kryształy krzemu dedykowane do paneli monokrystalicznych są poddawane obróbce termicznej, a następnie wyjmowane z kadzi w celu natychmiastowego schłodzenia. Tymczasem podczas produkcji krzemu do wykorzystania w panelach polikrystalicznych, kryształki pozostają w kadzi celem samoistnego wystudzenia, co sprawia, że ogniwa paneli polikrystalicznych mają nieregularną ziarnistą powierzchnie. Taki proces produkcji jest tańszy, zatem generuje niższe koszty instalacji. Panele polikrystaliczne mają mniejszą moc.

Ponadto możliwa jest również instalacja tak zwanych modułów smart. Są to panele słoneczne zawierające dodatkowe urządzenie elektryczne w postaci optimizera. Urządzenie to zapewnia optymalizacje mocy instalacji, wymuszając pracę w punkcie mocy maksymalnej na poziomie danego modułu. Optymalizator mocy montowany przy modułach fotowoltaicznych lub w puszkach połączeniowych modułów. Rozwiązywanie to stosowane jest na tak zwanych dachach trudnych. Instalacja dodatkowego urządzenia elektrycznego na dachu pozwala na zachowanie pełnej sprawności pozostałych paneli w rzędzie w przypadku, gdy jeden z nich ulegnie przypadkowemu zacienieniu lub zabrudzeniu.

Montujemy instalacje fotowoltaiczne wyłącznie na certyfikowanych konstrukcjach wsporczych wykonanych z materiałów odpornych na korozję, takich jak aluminium i stal nierdzewna. Konstrukcje wsporcze zostają wybierane przez projektanta zawsze w oparciu o analizę Państwa pokrycia dachowego, z uwzględnieniem strefy wietrznej oraz strefy obciążenia śniegiem. 

Oferowane przez naszą firmę instalacje fotowoltaiczne umożliwiają Państwu odczyt mocy za pośrednictwem inwertera. Ponadto wraz z dostawą paneli, zapewniamy najbardziej bieżące Flash testy przeprowadzane w fabryce dla każdego pojedynczego panelu z uwzględnieniem jego konkretnego numeru seryjnego w celu weryfikacji i uwiarygodnienia.  

Nie, takie rozwiązanie montażowe jest niedozwolone. Prawidłowo zamontowane panele fotowoltaiczne musi dzielić odległość co najmniej 0,5m od krawędzi dachu. Jest to wymagane ze względu na konieczność pozostawienia wolnego miejsca do przeglądów eksploatacyjnych i serwisowania samej instalacji, jak i pokryć dachowych czy rynien oraz ze względu na oddziaływanie sił ssących wiatru. Zachowanie odległości 0,5m od krańcowej linii dachu stanowi zabezpieczenie przed zerwaniem paneli przez wiatr wiejący z duża prędkością

O tym, w którym miejscu należy podłączyć inwerter instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej budynku decyduje projektant w oparciu o analizę selektywności działania zabezpieczeń, czy dopuszczalnej obciążalności prądowej okablowania w Państwa domu. Jest to decyzja istotna z punktu widzenia kwestii bezpieczeństwa i niezawodnej pracy systemu. 

Tak, energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne może być wykorzystywana w celu zasilenia pompy ciepła, by z dużą efektywnością przetwarzać energię ze słońca na ciepło w domu. W ten sposób, poza energią pozyskiwaną z powietrza atmosferycznego, pompa ciepła pozyska energię potrzebną na rozruch również z odnawialnego źródła, a ogrzewanie domu stanie się darmowe. Ponadto energia ze słońca może także zostać przekazana do stacji ładowania pojazdów elektrycznych, umożliwiając darmowe ładowanie naszych samochodów. W ten sposób nasz dom staje się inteligentny, ekologiczny i bardzo oszczędny. W naszej ofercie znajdują się wyżej wspomniane jednostki: wydajne pompy ciepła powietrze woda oraz efektywne stacje ładowania pojazdów. Szerszy opis ich działania znajdziecie Państwo również na naszej stronie internetowej w przypisanym im zakładkom. 

Po panelach fotowoltaicznych nie należy chodzić. Siła oddziałująca podczas przemieszczania się po powierzchni paneli może spowodować mikropęknięcia, a te  mogą doprowadzić do obniżenia sprawności instalacji oraz degradacji struktury paneli. Należy jednak pamiętać, że prawidłowo zamontowana instalacja, przewiduje zachowanie wolnej przestrzeni serwisowej, zatem czynności konserwatorskie rynien nie będą stanowić problemu.

Nie, nie ma takiej konieczności. Po dokonaniu instalacji paneli nasza firma sama występuje, w Państwa imieniu do operatora sieci dystrybucyjnej z wnioskiem o wymianę licznika. Licznik energii elektrycznej zostaje bez żadnych opłat wymieniony na wersję dwukierunkową umożlwiającą odczyt energii wytwarzanej przez Państwa instalację i energii pobieranej przez gospodarstwo domowe. 

Nasza firma reprezentuje swoich klientów we wszystkich kontaktach z operatorem sieci dystrybucyjnej na mocy podpisanego pośrednictwa, który stanowi załącznik do umowy. Posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty, aby zainstalowana przez naszą firmę instalacja fotowoltaiczna została pełnoprawną częścią sieci elektroenergetycznej. Nasi pracownicy są certyfikowanymi instalatorami odnawialnych źródeł energii akredytowanymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Dopełnienie wszelkich formalności związanych z podłączeniem instalacji do sieci energetycznej jest realizowane przez  Solair Energy Poland.

Kilka dni przed terminem planowanego montażu nastąpi dostawa  paneli fotowoltaicznych oraz inwertera.  Panele zostaną wprowadzone na dach przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Nie będziemy przenosić podzespołów wewnątrz Państwa domu. 

W dniu montażu wymagana jest obecność osoby, która zapewni dostęp do miejsca podłączenia inwertera do instalacji domowej. 

Tak, ponieważ polskie prawo nie wymaga obecności instalacji odgromowej na dachu w celu instalacji paneli fotowoltaicznych. Nasz projektant dobierze odpowiednie elementy ochrony przeciwprzepięciowej w celu zabezpieczenia Państwa instalacji elektrycznej przed uszkodzeniem na skutek wyładowania atmosferycznego.

Montaż instalacji fotowoltaicznej trwa około 2 dni w zależności od jej stopnia skomplikowania oraz jej mocy . 

Jedynym źródłem hałasu może być wentylator wbudowany wewnątrz urządzenia i służący do jego schładzania. Jeżeli inwerter zamontowany jest w garażu lub w piwnicy, hałas nie jest na tyle duży, by przenosił się do części mieszkalnej budynku. Dźwięk wydawany przez inwerter podczas chłodzenia jest zbliżony do hałasu wentylatora zamontowanego w komputerze. Jeżeli jednak istnieje ryzyko, że praca inwertera będzie Państwu przeszkadzać, umożliwiamy dobór inwertera z chłodzeniem pasywnym nie generującym hałasu.

Płatność za instalację rozkłada się na 3 raty. Pierwsza rata zostaje opłacona po podpisaniu umowy. Wtedy to firma Solair Energy Poland rozpoczyna kompletację niezbędnych podzespołów. Proces ten trwa max do 60 dni. Najpóźniej dzień przed przystąpieniem do montażu konieczna jest wpłata drugiej raty. Ostatnią – trzecią ratę opłacają Państwo dopiero po zamontowaniu instalacji oraz po tym, jak nastąpi jej oficjalny odbiór przez zakład energetyczny. Daje to gwarancję, że zakupiona instalacja jest prawidłowo wykonana.

Tak, ponieważ nasza firma współpracuje z placówkami bankowymi oferujących kredyty na preferencyjnych warunkach. Zapewniamy uproszczoną procedurę znacząco ograniczającą formalności przy uzyskiwaniu kredytu na zakup i montaż instalacji.

Tak,  zapewniamy możliwość zakupu ubezpieczenia po preferencyjnej cenie, zawierającego kryteria zwrotu kosztów uwzględniające realne czynniki ryzyka. Oznacza to, że zakupione przez Państwa ubezpieczenie będzie uwzględniało pokrycie strat w przypadku uszkodzeń, o najwyższym prawdopodobieństwie wystąpienia, a zatem zwrot pieniędzy będzie gwarantowany

Aby zapewnić Państwu spokojną i wydajną eksploatację w naszych instalacjach wykorzystujemy podzespoły wyłącznie sprawdzonych producentów, unikamy sprzętu nieznanych i niesprawdzony producentów i dystrybutorów.

W zakresie modułów fotowoltaicznych oferujemy:

  • • wersję standard obejmująca produkty renomowanych marek JA Solar, TrinaSolar, Longi, Selfa
  • • wersję premium obejmująca produkty renomowanych marek LG, REC, AUO BenQ, Hyundai

Ponadto montujemy inwertery firm Fronius, SMA oraz Huawei, okablowanie firm Bitner i Lapp Kabel oraz konstrukcje wsporczą firm Baks i Novotegra.